13. 02 2017 16:59 |

Mgr. Michal Jeleň, PhD.

Sport Kids Academy

Mgr. Michal Jeleň, PhD.
Mgr. Michal Jeleň, PhD.

Mgr. Michal Jeleň, PhD. - magisterské štúdium ukončil na FTVŠ UK v odbore Trénerstvo, špecializácia Kondičný tréner výkonnostných a vrcholových športovcov. Pôsobí na Technologickom inštitúte športu ako vysokoškolský učiteľ v oddelení športovej diagnostiky. Je autorom a spoluautorom viac ako 40 publikácií, pričom viac ako 10 z nich je súčasťou časopisov indexovaných vo Web of Science, SCOPUS a Current Contents. Taktiež je spoluautorom patentu orientovaného na „zdravý stred tela". Okrem toho je spoluriešiteľom vedecko-výskumných projektov VEGA MŠ SR a SAV, medzinárodného projektu European Foundation for the Study of Diabetes & Lilly Research Fellowship Programme a bilaterálneho projektu APVV.

Venuje sa športovému karate, v ktorom získal na Slovenskej aj medzinárodnej úrovní významné ocenenia. Svoju trénerskú činnosť zameriava na predprípravu a prípravu detí od 4 do 12 rokov v športe aj mimo neho. Predovšetkým sa zameriava na všeobecnú pohybovú prípravu a bojové umenia. Pôsobí aj ako športový diagnostik detí a ako ich športový tréner pôsobí aj v BeCool Sport Kids Academy. Podieľa sa na tvorbe plánov pre športové tábory, kempy a na zvyšovaní povedomia zdravotných aspektov pohybovej aktivity na organizmus dieťaťa v predškolskom a školskom veku.


Komentáre ( 0)

 
Už ste čítali?